Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Yaprak BİRDEN TANRIKULU

Yaprak BİRDEN TANRIKULU

Genel Müdür / Yönetici Avukat

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2008 yılında mezun olup 2009 yılında Mersin Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. 2012 yılında Altındere Hukuk Bürosu bünyesine katıldı ve halen de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bankacılık Hukuku, İdare, Vergi ve Gümrük Hukuku, Borçlar Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanlarında hem danışmanlık hem de dava avukatlığı yapmaktadır.

Ayrıca Mersin Adalet Komisyonu bünyesinde iş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar, aile hukukundan kaynaklı mal rejimleri ve miras hukukunda nitelikli hesaplamalar ve aktüerya alanlarında bilirkişilik de yapmaktadır.

Uzmanlık alanlarında bir çok basın ve yayın programlarına katılmış ve bir çok seminerde konuşmacı sıfatıyla yer almıştır.