Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Menekşe İlhan TIĞ

Menekşe İlhan TIĞ

Genel Müdür

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olup 2006 yılında Mersin Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. Altındere Hukuk Bürosu bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve İdare Hukuku ve Aile Hukuku (Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalar, Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, boşanma protokolü ve mal rejimi sözleşmeleri, boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi ) alanlarında hem danışmanlık hem de dava avukatlığı yapmaktadır.
Ayrıca Mersin Adalet Komisyonu bünyesinde aile hukuku dalında mal rejiminden kaynaklanan mal tasfiyesi nitelikli hesaplamalar konusunda bilirkişilik de yapmakta olup, uzmanlık alanlarında televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmıştır.