Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Blog

Tarımsal Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar

Tarımsal Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar ile Bu Kararlara Yönelik Erteleme Kararlarından Kaynaklı Kredi Borçlarının, COVID-19 Salgını Nedeniyle Ertelenmesine Dair Karar

30.04.2020 tarihli 31114 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2481 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda, Covid-19 salgını nedeniyle tarımsal üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ve kredi borçlarının ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Tarım ve Orman Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden tarım üreticilerinin Banka veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden 30.04.2020 ve öncesi kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan 01.05.2020-30.06.2020 tarihleri arasındaki vade borçlarının vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir. Kararın yayımlanma tarihinden itibaren ertelenen krediler için ertelenme süresinin sonuna kadar takip işlemi başlatılamaz. Karar 01.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*