Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Altındere Hukuk Bürosu’nun esaslı iş konularından birini oluşturmaktadır.

Büromuz, ticari şirketlerin karşılaşabileceği hukuki sorunların önüne geçebilmek için gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Şirketlerin geçmişteki Aile Şirketi geleneğinden günümüzde daha kurumsal ve ortaklı yapıya bürünmesi nedeniyle şirket içi ortaklık sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, hissedarların hak ve yükümlülükleri konusundaki, şirket hisselerinin devir süreçlerinin yürütümü ve sonuçlandırılması ve yine belli dönemlerde yapılmakta olan şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının hazırlık ve yapılma süreçleri gibi alanlarda uzman kadrosuyla çözüm ve destek sunar.

Şirket ortakları ve yöneticileri arasında meydana gelen ihtilaflarda Genel Kurullarda alınan kararlara karşı başvurulan hukuki yol ve davalarda etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kurumsal şirketlerin, şirket içi yönetim ve sorumluluk dağılımı esası üzerinden iç organizasyonun hukuki metinlerle belirli hale getiren çalışmalar yürütür.

Şirketlerin pazarlama departmanının ve muhasebe-finans bölümlerinin ticari faaliyetlerinde karşılaştığı veya karşılaşma olasılığı bulunan konularda ilgili yönetici ve sorumlulara önleyici ve yönlendirici hukuki destek sunar.

Ticari Sözleşmeler Joint-venture sözleşmeleri vb uluslararası boyutu olan hukuki çalışmalarda da faaliyet gösteren Altındere Hukuk Bürosu, ayrıca bu kapsamda hisse devri, franchising, leasing, acente ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin uygulanması hususunda da son derece özenli çalışmaları mevcuttur.

Deniz ve Kara taşımacılığı başta olmak üzere, Taşıma Hukukunun uluslararası alanda son derece hızlı gelişim gösterdiği günümüz ticari hayatında büromuz, bu konudaki bilgi ve tecrübesi ile bugün yurt içi ve dışında faaliyet gösteren birçok büyük ve köklü taşıma ve lojistik şirketlerinin vekilliğini üstlenmiş bulunmaktadır.

Ana faaliyet alanı Ticaret Hukuku olan büromuzun belirtilen alanlar dışında Rekabet Hukuku, Kambiyo Hukuku, Ticari Sözleşmelerden kaynaklanan alacak davaları, ticari unvan ve haksız rekabet davaları gibi birçok ticari davada müvekkillerine etkin hukuki destek sağlayarak alanında hızlı ve kesin çözümler sunmaktadır.