Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

İdare, Vergi ve Gümrük Hukuku

İdare, Vergi ve Gümrük Hukuku

Altındere Hukuk Bürosu, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hizmetler sunmaktadır.

Bunun yanı sıra büromuz, Vergi Hukuku alanında vergi müfettişlerinin incelemeleri neticesinde ortaya çıkan vergi cezalarına ilişkin davaların açılması ve etkin şekilde takip edilmesi, şirketlerin vergi yapılandırması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi gibi vergi tahakkuk ve tarhiyatlarından kaynaklanan uyuşmazlık ve davaların konusunda teknik anlamda uzmanlığa haiz kişilerden oluşan ekibiyle etkin ve çözüm odaklı faaliyet yürütür.

Altındere Hukuk Bürosu olarak İdare ve Vergi Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları:

  • Hukuka Aykırı İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
  • İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları
  • İmar Hukukuna İlişkin İhtilaflar, Çözüm Yolları ve İmar Davaları
  • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
  • Vergi Uyuşmazlıklarının Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Düzeltme Yoluyla Çözümü
  • Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü
  • Vergi Suç ve Cezaları

Dış Ticaret, İthalat-İhracat alanında oldukça geniş iş hacmine sahip müvekkillerine avukatlık hizmeti vermekte olan büromuz özellikle bu şirketlerin faaliyetinin bir sonucu olarak Gümrük Müdürlüğü ve Liman İşletmelerinde ortaya çıkan ihtilaflarında idari ve adli yönden hukuki destek sunmaktadır.

Altındere Hukuk Bürosu Gümrük Kanunu başta olmak üzere, ilgili yönetmelikler ve tebliğlerde tanımlanmış olan yaptırımlar ve bunların sonucunda Gümrük İdarelerinin uygulamış olduğu cezai yaptırımların dava yoluyla ortadan kaldırılması için etkin hukuki destek sunmakta ve bu konudaki başarılı sonuçları nedeni ile oldukça tanınan bir hukuk bürosudur.