Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir.

Altındere Hukuk Bürosu bu konuda uzman avukatları ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Altındere Hukuk Bürosu İcra Departmanı, müvekkili olan bankaların ve şirketlerin tahsil edemedikleri alacakların tahsilat işleriyle uğraşmakta olup müvekkillerin, müşterileri tarafından vadesi geldiği halde kendilerine ödenmeyen çek, senet, fatura veya açık hesap alacaklarını icra takibine konu ederek en hızlı şekilde müvekkilin bu alacağına kavuşmasını temin eden departmandır.

Bu departman, ayrı ayrı birkaç birimden oluşmakta olup bu birimler koordinasyon ve sonuç odaklı çalışmaktadır. Müvekkil banka ve şirketler tarafından takip ve tahsil edilmek üzere gönderilen genel kredi sözleşmeleri, rehin ve ipotekli alacaklar, çek, senet, fatura ve diğer alacaklar öncelikle bu birime ulaşır.

Bu birim, kendisine intikal eden evrak ve alacakların takibini hazırlarken aynı zamanda Borçlu İstihbarat Birimi ile de koordineli çalışmaya başlar. Bu birimde görev alan Avukatlar, bir yandan müvekkillerle sürekli temasta kalarak onlardan yeni veri talep eder, bilgi ister ve elde edilen bilgileri kendileriyle paylaşırken diğer yandan da İcra İstihbarat, Adliye Takip, Haciz ve İcra Call Center birimleriyle de koordineli çalışarak gelen her türlü veri ve belgeyi işler ve bu verilere göre borcun tahsili olanaklarını genişletir.

Banka ve finans kuruluşlarının takibe düşen alacaklarının icra yolu ile tahsili konusunda etkin bir faaliyet yürütmekte olan Altındere Hukuk Bürosu İcra Departmanı, kapsamlı ve organize bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bankaların kanuni takibe düşen alacaklarının hızlı ve etkin bir şekilde dosya işlemleri yapılarak tahsilatları sağlanmaktadır. Bunun yanında ofis içerisinde kurulu bulunan 10 kişilik ekipten oluşan Call Center birimi, borçluları belirli bir program dahilinde arayarak tahsilat sürecini hızlandırmaktadır.

Altındere Hukuk Bürosuna bağlı olmakla birlikte dava ve danışmanlık departmanından ihtiyaçlar doğrultusunda daha farklı bir organizasyon ve ekibe sahip olan Altındere Hukuk Bürosu İcra Departmanı 200 m2 alanda 20 kişiden oluşan Avukat, İcra Katibi ve Call Center ekibi ile etkin bir şekilde hizmet vermektedir.