Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Ticari rekabetin arttığı günümüzde fikri ve sınai mülkiyet hakları firmalar için oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. İşletmelerin uzun yıllar emek ve sermaye harcayarak edinmiş oldukları marka ve patentlerini tescil ve hukuki koruması günümüz dünyasında önemli bir hukuk alanı olarak ortaya çıkmıştır.

Sınai Mülkiyet Hakları kapsamının içerisine marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyaları vb. kavramları girmektedir. Fikri Haklar ise kişisel zeka ürünü olan edebiyat, müzik, sinema eserleri, tasarımlar ve ilmi yazılar vb. eser mahiyetinde görülebilecek eserlerdir.

Altındere Hukuk Bürosu, özellikle marka ve patent tescili, Fikri Sınai Haklar Hukuk ve ceza davaları (markaya tecavüz davaları, markanın hükümsüzlüğü davaları, patent ve endüstriyel tasarımların tecavüz ve hükümsüzlük davaları vb.), tecavüzün ref’i, men’i ve tespiti davaları, fikri ve sınai hak ihlallerinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, haksız rekabet davaları gibi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nun temel uyuşmazlık konularında tanınmış ve yüksek tecrübesiyle müvekkillerine en iyi hukuki hizmeti vermeye çalışmakta ve ciddi başarılara imza atmaktadır.


Altındere Hukuk Büromuzun kardeş kuruluşu olan Altındere Patent ve Danışmanlık Şirketi uzman kadrosu ile fikri ve sınai hakların ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, koruması ve devri işlemleri, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, telif hakları, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde hukuki koruması konusunda müvekkillere etkin ve kalıcı çözümler sunmaktadır.