Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Altındere Hukuk Bürosu, ceza hukukunun birçok alanı olmakla birlikte genellikle ekonomik suçlar, Kaçakçılık Kanunu, Gümrük ve Vergi Kanunundan doğan özel suçlar gibi ekonomik unsuru ve mal varlığı yönü ağır basan ceza davalarında etkin hizmetler sunmaktadır. Adi suçlar haricinde TCK’da düzenlenen birçok suç tipine ilişkin açılan davalarda, sanığın ve suçun niteliği değerlendirildikten sonra davanın Altındere Hukuk Bürosu tarafından kabulü halinde, büromuz akademisyen/ceza hukukçusu çözüm ortaklarıyla müvekkillere başarı odaklı hizmet vermektedir.

İş yaşamında özellikle Vergi Ceza Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku’ndan kaynaklanan taksirli suçlar, İcra ve Kambiyo Hukuku, hileli iflas, Gümrük ve Kaçakçılık Kanunu ve benzeri kanunlardan kaynaklanan suçlarda iş dünyasının ihtiyaçlarını gözeten Altındere Hukuk Bürosu, bu konularda müvekkil şirketlerin ve şahısların ilk etapta bilinçlendirilmesi için gerekli adımı atmaktadır. Müvekkillerin güncel mevzuat konusunda aydınlatılması ile Türk Ceza Kanununda suç ve kabahat olarak tanımlanmış olan fiil ve davranışların ihlal edilmemesi için önleyici hukuk hizmeti vermektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ticari işletmenin vekilliğini yürüten hukuk büromuz çözüm odaklı bakış açısıyla özellikle şirket yöneticilerinin ve diğer yetkililerinin ceza hukuku alanında karşı karşıya kalabilecekleri gerek kişisel gerekse de mal varlıklarına yönelik uğrayabilecekleri yaptırımlara ilişkin öncelikle önleyici olmak üzere, yaptırımlara ilişkin etkin ve hızlı destek sunar.