Loading...
Hi, How Can We Help You?
 • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
 • Mersin: 0324 336 5210
 • iletisim@altindere.av.tr

Boşanma ve Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Aile hukuku ile ilgilenen departmanımız ayrılık, boşanma ve aile hukukuna ilişkin diğer tüm konularda danışmanlık ve hukuki hizmet vermektedir.

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir. Türk aile hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatlarımız; ayrılıktan boşanmaya, velayetten finansal anlaşmalara, malların paylaşımından evlilik sözleşmelerine ve aile içi şiddete kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti vermektedir. Finansal olarak komplike olan pek çok durumla karşılaşmaktayız.

Ayrıca departmanımız Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanununda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen tüm konulara ilişkin olarak yasal çözüm ve hukuki destek sağlamaktadır.

 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi, Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
 • Boşanma davası ile nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
 • Nafaka tazminat davası alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Velayet davaları açılması ve takibi, Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması, Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.