Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Blog

Koronavirüs (Covid-19) İş Akitlerine Etkisi          

Covid-19 Koronavirüs bir salgın hastalık olup, gerek iç hukukumuz açısında gerekse de Yargıtayın yerleşik içtihatları uyarınca, salgın hastalıklar “zorlayıcı sebep” olarak kabul edilmektedir. Nitekim “Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği” hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3/h maddesinde zorlayıcı sebebin tanımı yapılmıştır. İlgili tanıma göre; “ZORLAYICI SEBEP: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları..’’ şeklinde ifade edilmiştir.

Bu yazımızda iş hukuku kapsamında covid-19 koronavirüsünün etkileri anlatılacaktır.

 

Metnin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*