Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Blog

Kambiyo Muamelelerinden Alınan Verginin Arttırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

Resmi Gazete’nin 24.05.2020 tarihinde yayımlanan ve yayım tarihi itibari ile yürürlüğe giren 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. Maddesinde yer alan kambiyo muamelelerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergi oranı değiştirilmiştir.

BÖYLECE YAPILAN SON DÜZENLEME İLE HEM DÖVİZ HEM DE ALTIN ALIM-SATIMINDA BANKA SİGORTA MUAMELE VERGİSİ %1 OLARAK KESİLECEKTİR.

KAMBİYO NEDİR?

Kelime anlamıyla kambiyo, nakit para veya para yerine geçen her türlü araç ve senetlerin alım ve satımını ifade eder. Kambiyo iktisat literatüründe ‘’döviz’’ , ‘’efektif’’ anlamlarında da kullanılmaktadır.

DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI

Banka Sigorta Muamele Vergisi’nde, altın ve döviz almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büroları) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb. yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınmaktadır.

Her ne kadar bu vergi önceki yıl döviz işlemleri için binde 2 olarak uygulanmaktaysa da yeni karar ile bu vergi 5 kat arttırılarak yüzde 1 olarak belirlenmiştir.

Önemle belirtmek istediğimiz bir diğer husus ise altın alım-satımının da Hazine tarafından bankalara gönderilen yazı ile açıklamış olduğu üzere artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği ve bu sebeple altın alım-satım işlemlerinden de vergi kesintisi yapılacak olmasıdır.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz kambiyo işlemlerinde ise Banka Sigorta Muamele Vergisi alınmayacaktır. Bu kambiyo işlemleri ise;

* Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

* Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

* Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

* Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

* İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

 

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*