Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Hukuk desteğinin sadece dava avukatlığından ibaret olmadığını benimseyen Altındere Hukuk Bürosu özellikle müvekkillerinin hukuki işlem ve faaliyetlerinde yönlendirici danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketlerin ticari alanda olası karşılaşabileceği hukuki sorunların önüne geçebilmek için taraflar arasında sözleşmeler başta olmak üzere ispata yarar yazılı belge ve delillerin oluşturulması sürecinde katkı sunar.

Şirketlerin geçmişteki Aile Şirketi geleneğinden günümüzde daha kurumsal ve ortaklı yapıya bürünmesi nedeniyle şirket içi ortaklık sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, hissedarların hak ve yükümlülükleri konusundaki, şirket hisselerinin devir süreçlerinin yürütümü ve sonuçlandırılması gibi alanlarda uzman kadrosuyla çözümler sunar.

Kurumsal şirketlerin, şirket içi yönetim ve sorumluluk dağılımı esası üzerinden iç organizasyonunu hukuki metinlerle belirli hale getiren çalışmalar yürütür.

Şirketlerin pazarlama departmanının ve muhasebe-finans bölümlerinin ticari faaliyetlerinde karşılaştığı veya karşılaşma olasılığı bulunan konularda ilgili yönetici ve sorumlulara önleyici ve yönlendirici hukuki destek sunar.

Müvekkillerini ilk derece hukuk, ceza ve idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay gibi üst mahkemeler önünde, Türk Patent Enstitüsü, gümrükler ve alan adı otoriteleri gibi idari kurumlar nezdinde temsil etmektedir.

Mahkemeler nezdinde düzenli olarak hükümsüzlük, terkin ve iptal davaları, tanınmış marka koruması, sulandırmaya karşı koruma, iltibas ve haksız rekabet, ticari ambalaj taklidi davaları ile büyük miktarlı tazminat davaları yürütmekte ve ayrıca gümrüklerde durdurma ve el koyma başvuruları ile ceza ve hukuk davaları yoluyla arama ve el koyma başvuruları yapmakta ve takip etmektedir.

Müvekkillerinin Türkiye’de ve dünya çapındaki marka, patent ve endüstriyel tasarım portföylerinin yönetimine ilişkin hizmet sunmaktadır. Portföy yönetim hizmetleri, yeni tescil başvurularının yapılması, lisansların, isim değişikliklerinin, birleşmelerin, hak sahipliği değişimlerinin, rehinlerin kaydını, fikri mülkiyet ön inceleme ve denetimlerini, yenilemeleri, izleme ve yıllık ücret ödemelerini içermektedir.

Altındere Hukuk Bürosu, ticari ve kurumsal şirketlerin dışında gerçek kişilere de etkin bir hukuki hizmet sunmakta olup, özellikle şahısların iş ve özel yaşamlarında karşılaşabileceği menkul-gayrimenkul mallarıyla ilgili konular, banka ve finans kuruluşlarıyla ilişkileri, icra süreçlerindeki alacak-borç ilişkileri, kişiler ve miras hukukundan kaynaklanan sorunları, boşanma ve Aile Hukuku ilişkilerinden kaynaklanan sorunların düzenlenmesi gibi konular başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda iş bölümü ve uzmanlaşmayı esas alan ekibiyle etkin hukuki hizmet vermektedir.