Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Hakkımızda

Hakkımızda

Altındere Hukuk Bürosu

Kuruluşumuz

Av. Murat Altındere tarafından 1999 yılında ilk olarak İstanbul‘da kurulan Altındere Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirket ve şahıslara, banka ve finans kuruluşlarına; Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, İdare-Vergi ve Gümrük Hukuku alanlarında uzman avukat ve danışmanlarıyla hizmet vermektedir.

20 yılı aşan deneyimi ile kurumsallaşmayı başararak tanınan, güvenilir ve prestijli bir hukuk/danışmanlık bürosu haline gelen Altındere Hukuk Bürosu‘nun en önemli gayesi, etkin ve başarılı sonuçlar alarak müvekkillerininin hukuki haklarını en iyi şekilde korumak ve temsil etmektir. Başarı, objektiflik, verimlilik ve hesap verebilirlik temel ilkeleridir.

Büromuz birçok ticari işletmeye ve şahsa avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verirken, ticari işletmelerin ve banka-finans kurumlarının kredi alacaklarının icra takibini, alacaklarının teminatını oluşturan ipoteklerin ve GKS ‘lerin hazırlık-sonuçlandırma aşamalarındaki tüm işlemlerini donanımlı ve yetkin kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

İlkeli ve çalışma disiplini içerisinde faaliyet yürüten büromuz, halihazırda birçok şirketin vekilliğini yürüttüğü gibi EnerjiSA, Akbank A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Burgan Bank A.Ş‘nin de Mersin ilindeki şubelerinin icra takip dosyalarında vekillik görevi yürütmektedir.

Banka ve finans kuruluşlarının takibe düşen alacaklarının icra yolu ile tahsili konusunda etkin bir faaliyet yürütmekte olan Altındere Hukuk Bürosu İcra Departmanı, kapsamlı ve organize bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bankaların kanuni takibe düşen alacaklarının hızlı ve etkin bir şekilde dosya işlemleri yapılarak tahsilatları sağlanmaktadır. Bunun yanında ofis içerisinde kurulu bulunan 10 kişilik ekipten oluşan Call Center birimi, borçluları belirli bir program dahilinde arayarak tahsilat sürecini hızlandırmaktadır.

Hukuk ve Dava Departmanı 400 m2 alanda 25 kişilik avukat ve katip ekibi ile hizmet verirken, İcra Departmanı 200 m2 alanda 20 kişiden oluşan avukat, icra katibi ve call center ekibi ile etkin bir şekilde hizmet vermektedir.

Altındere Hukuk Bürosu

Ulusal Düzeyde Tanınmışlık ve Güven

1999 yılında İstanbul’da Murat Altındere tarafından kurulan Altındere Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Altındere, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olmuştur. Altındere, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış bir danışman kadrosuna ve dünya dinamizmini yansıtan güçlü bir müvekkil ağına sahiptir.

Altındere’nin temel çalışma felsefesi; konusunda uzman ve deneyimli kadrosuyla müvekkillerine en etkin ve uygun hukuki çözümü, en hızlı ve kaliteli biçimde sunmaktır.

Bu hedeften hareketle Altındere Hukuk Bürosu, yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında sorunları ortaya çıkmadan önleyici hukuki tedbirler alma konusunda müvekkillerini bilinçlendirerek yönlendirir. Müvekkillerin hukuki sorunlarını benimser ve sonuç odaklı yaklaşımla vekalet ilişkisini yürütür.

Uzmanlığı ve İş Bölümünü Esas Alan Çalışma Anlayışı

Türkiye’nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Altındere Hukuk Bürosu bünyesinde, konusunda uzman avukatlardan oluşan departmanlar bulunmaktadır. Bu çerçevede büromuz şu ana departmanlardaki iş bölümü ile hizmet vermektedir.

  1. Ticaret, Sözleşmeler ve Şirketler Hukuku Departmanı
  2. İcra ve İflas Hukuku Departmanı
  3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Departmanı
  4. Gümrük ve Vergi Uyuşmazlıkları Departmanı
  5. Kişiler, Aile ve Miras Hukuku Departmanı
  6. Gayrimenkul ve Kira Davaları ve Danışmanlığı Departmanı
  7. Ceza Hukuku Departmanı

Misyonumuz

Başarı, objektiflik, verimlilik ve hesap verebilirlik temel ilkelerimizdir.

Vizyonumuz

20 yılı aşan deneyimli ve başarılı faaliyetleriyle kurumsallaşmayı başararak tanınan, güvenilir ve prestijli bir hukuk bürosu haline gelen Altındere Hukuk Bürosu’nun en önemli gayesi, etkin ve başarılı sonuçlar alarak müvekkillerinin hukuki haklarını en iyi şekilde korumak ve temsil etmektir.