Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanlarımız

Altındere Hukuk Bürosu olarak faaliyet gösterdiğimiz hukuk alanları

Ticaret Hukuku

Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Altındere Hukuk Bürosu’nun esaslı iş konularından birini oluşturmaktadır.

Ceza Hukuku

Altındere Hukuk Bürosu, ceza hukukunun birçok alanı olmakla birlikte genellikle ekonomik suçlar, Kaçakçılık Kanunu, Gümrük ve Vergi Kanunundan doğan özel suçlar gibi ekonomik unsuru ve mal varlığı yönü ağır basan ceza davalarında etkin hizmetler sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Ticari rekabetin arttığı günümüzde fikri ve sınai mülkiyet hakları firmalar için oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.

İdare, Vergi ve Gümrük Hukuku

Altındere Hukuk Bürosu, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hizmetler sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

Gelişen teknoloji, yaşamın her alanında bireylere ait bilgilerin çoğu zaman kendi onay ve rızaları dahi olmaksızın oldukça kolay bir şekilde erişilmesi, işlenmesi ve dünya çapında yayılması, hatta bazen kendileri aleyhine kullanılması gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Boşanma ve Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.