Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Blog

Bu dönemde işyeri kiralarının ödenmemesi tahliye ve fesih sebebi mi? / Çukurova Express

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ekonomik ve sosyal etkilerini olumsuz yönde göstermeye devam ederken, Mersin’in tanınmış avukatlarından Murat Altındere konu ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

İşte başarılı avukat Murat Altındere’nin söylemleri;

“Covid-19 salgın hastalığının ekonomik ve sosyal etkileri kapsamında yapılan yasal düzenlemelerden biri olan 26.03.2020 tarih ve  31080 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Torba Yasanın Geçici 2. Maddesi ile İŞYERİ KİRALARI’nın bu salgın hastalık döneminde ödenememesi halinde hukuki duruma dair düzenleme yapıldı.

Yasanın ilgili Geçici 2. Maddesi şu şekilde.

“ 01/03/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.”

Normal şartlarda; Kira bedeli ödenmediğinde kiraya verenin haklarına baktığımızda  Türk Borçlar Kanunu ( TBK) md 315’e göre; Kiracı, kiralananın kira bedelini ödemezse kiraya veren kiracıya yazılı olarak en az 30 gün süre verip, bu sürede de kiracı borcunu ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.  Yine kiralama sözleşmelerinin sona erme esaslarını düzenleyen; TBK md 352’ye göre; Kiracı, bir kira yılı içinde kira bedelini ödemediği için kendisine kiraya veren-mal sahibi tarafından yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kira süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

7226 sayılı kanunun Geçici 2 . Maddesiyle getirilen yeni düzenleme ile bu hükümler işyerleri için askıya alınmıştır. Böylece hem TBK 315’e göre mal sahibinin fesih hakkı ortadan kaldırılmış hem de TBK 352/2’ye göre 2 haklı ihtar sebebiyle tahliye davası açılma hakkı engellenmiştir.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, getirilen düzenleme ile işyeri kiracılarının bu maddeden yararlanabilmesi için iş yeri faaliyeti bakımından herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, örneğin işyerinin geçici olarak kapatılmış olma şartı aranmamakta olup tüm işyeri sahipleri bu hükümden faydalanabilecektir.

Ancak 7226 sayılı kanun ile gelen düzenleme kiracıların kira ödeme borcunu belirtilen tarih aralığında ödeyememe hakkı vermekle birlikte  bu borcun ilerde ödenmemesi sonucu doğurmamaktadır. 30 Haziran itibariyle yeni bir tedbir uygulanmaması halinde kira ilişkisi normale döneceğinden dolayı kiraya veren, temerrüt faizi de dahil olmak üzere toplam kira bedelini ödemesi için kiracıya 30 günlük süre verecektir. 30 günlük sürede kira bedeli ödemezse kiraya veren, kira sözleşmesi fesih hakkını kullanabilecektir.

Haberin orijinal metni için tıklayınız.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*