Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Anasayfa

Altındere Hukuk Bürosu

21 yıllık tecrübe

20 yılı aşan deneyimli ve başarılı faaliyetleriyle kurumsallaşmayı başararak tanınan, güvenilir ve prestijli bir hukuk bürosu haline gelen Altındere Hukuk Bürosu’nun en önemli gayesi, etkin ve başarılı sonuçlar alarak müvekkillerinin hukuki haklarını en iyi şekilde korumak ve temsil etmektir. Başarı, Objektiflik, Verimlilik ve Güvenirlilik en temel ilkeleridir.

Vizyonumuz

Etkin ve başarılı sonuçlar alarak müvekkillerimizin hukuki haklarını korumak ve temsil etmek.

Misyonumuz

Başarı, objektiflik, verimlilik ve hesap verebilirlik
temel ilkelerimizdir.

Değerlerimiz

Yetkin olduğumuz alanlarda yeniliklere ayak uydurarak müvekkillerimize güncel ve güvenilir hukuki danışmanlık sunuyoruz.

Altındere Hukuk Bürosu

Avukat Kadrosu

Altındere Hukuk Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren, alanında uzman avukat kadromuz.

SIK SORULAN SORULAR

Türk Hukuku’nda tarafların mahkemelerde avukat tutma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun aksine taraf ehliyeti olan herkes, mahkemelerde kendisini temsil etme hakkına sahiptir. Ancak şu unutulmamalıdır ki hukuk, kanun, tüzük ve yönetmelikler gibi uzmanlık gerektiren bir çok alandan oluşur. Bu nedenle hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübe sahibi olmadan davalara katılmanız, telafisi olmayan hatalarla karşılaşmanıza neden olabilir.

Avukatlık ve Danışmanlık ücretleri; dava türüne ve süreçlerine göre değişebilmektedir. Kesin bilgiler almak için lütfen bizimle temasa geçin.

Hukuk büromuzla iş ya da dava takibi hususunda anlaşmış veya sözleşme imzalamışsanız bulunduğunuz yerdeki noterlikten birine, yabancı ülkede yaşıyorsanız konsolosluklara kimlik veya kimlik yerine geçecek bir belgeyle müracaat ederek vekaletname düzenlenmesini isteyebilirsiniz.

Davanın nerede açılması gerekeceği mahkemelerin yetki kurallarıyla ilgilidir. Davanın çeşidine göre davanın nerede açılacağı kanunlarla belirlenmiştir. Ornek olarak Ticaret Şirketine yonelik davlar şirketin işlem Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinde açılması gerekecekken, boşanma ve ayrılığa iliskin davalar dava açılmadan önce eslerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yer Mahkemesinde veya eşlerden birinin yerleşim yeri Mahkemesinde açılması gerekecektir.

Davanın çeşidine göre dava masrafları değişkendir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 323. Maddesinde dava masrafları düzenlemiş olup, değişken olmakla birlikte başlıca yargılama giderleri şunlardır;

  • Celse karar ve Ilam harçları,
  • Dava nedeniyle yapılan tebligat ve posta giderleri,
  • Dosya ve sair evrak giderleri ,
  • Keşif giderleri,
  • Bilirkişi ve tanıklar icin ödenen giderler,
  • Resmi dairelerden alınan belgeler icin ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler,

Yargılama sırasında yapılan diğer giderler. Ayrıca gerekli olan bu masraflar davayı açan Müvekkil tarafından karşılanacaktır.